พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี

/
0 Comments
0006 พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี
  กรมขุนสุพรรณภาควดี พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี เป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) พระองค์ประสูติเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงได้รับพระกรุณายกย่องพระเกียรติยศไว้ยิ่งกว่าพระเจ้าลูกเธอ พระองค์อื่นหลายประการและสมเด็จพระบรมชนกนาถถึงกับรับสั่งว่าพระองค์เป็น "ลูกคู่ทุกข์คู่ยาก"  >>>อ่านต่อที่ วิกิพีเดีย หรือ bloggangของคุณ Antares Kung 


You may also like

ไม่มีความคิดเห็น: